Türkiye'de ve Dünyada İntihar

Paylaş

 

Türkiye'de ve dünyada intihar hala önemli bir problem

Empati Kişisel Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Aile Danışmanı Metin Çapar, Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, son 10 yılda Türkiye'deki intiharların sayısı yılda 2 bin 300'den 2 bin 816'ya yükseldi. Bir başka deyişle intiharlarda yüzde 35 artış var. İstatistiklere bakıldığında intiharın gençler ve genç erişkin nüfusta arttığının görüldüğünü belirten Çapar, intiharın önemli bir sağlık sorunu olduğunu kaydetti.
 
Çapar, intiharın birden fazla nedene bağlı gelişen, ancak büyük ölçüde ruhsal hastalıkların zemininde ortaya çıkan bir davranış olduğunu aktaran Çapar, "Başta depresyon,  olmak üzere ruhsal hastalıklar intihar riskinde 10 kat artışa sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalarda, İlişki sorunları,ekonomik kayıplar, yalnızlık, hayal kırıklığı, aşağılanma, başarısızlık, aile içi çatışmalar gibi zorlayıcı hayat olayları da intihar riski ile ilişkili bulunmuştur; ancak
bu risk faktörleri genellikle tek başına intihar sebebi değildir. Birçok risk faktörü, ruhsal hastalıklarla birlikte olduğunda intihar eğilimi artabilir." Dedi. 
 
Çapar, Şiddetin iki türü vardır. Ya dışa  dönüktür, yani başkasına yönelik yapılır, ya da kendine yöneliktir, yani intihardır. Dışarıya dönük şiddet daha çok erkeklerde görülürken, kendine dönük şiddet kızlarda daha çok görülüyor. Kişi eğer intihardan söz ediyorsa mutlaka ciddiye alınmalı. Bizi korkutmaya çalışıyor, gerçekten yapmaz diye düşünmemek gerekir. 

İntiharları neler tetikliyor? 

Çapar, intiharlarda pek çok etken söz konusu, ancak bu konuda ailenin tutumu çok önemlidir. Sevecen olmayan, sevgi göstermeyen ilgisiz ailelerde çocuklar güvensiz yetişiyor. Güvensiz olan çocuğun gençlik döneminde karşılaştığı stresle başa çıkması çok zor hale geliyor, kendini aciz hissediyor. Ve kolaylıkla intihar edebiliyorlar. Çocuk ailede şiddeti görmüşse, anne babanın devamlı kavga ettiği, birbirlerine şiddet uyguladığı bir ortamda büyümüşse bu tür davranışları benimsiyor. Bu çocuklarda ya dışa dönük ya da kendilerine yönelik şiddet örnekleri görülüyor, dedi.

İntiharı önlemek mümkün mü?

Çapar, tüm intiharların olmasa bile çoğunluğunun önlenebileceğini ancak bunun için toplumun intihar konusunda bilinçlenmesi, tehlikeye karşı duyarlılığının artırılması gerekir. Ayrıca bu konunun uzmanları tarafından, intihar düşüncelerine, bu tehdide ve girişimlerine gereken müdahaleyi yerinde ve zamanında yapması gerektiğini söyledi. İntiharların tamamının önlenebilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Çapar, şunları söyledi: ''Kimin intihar edeceği, kimin bu riski taşıdığı tahmin edilebilir ancak kesin bilinemez. İntiharın, şizofreni, alkol ve madde kötüye kullanımı, dürtü kontrol bozukluğu gibi tedavisi güç ruhsal bozuklukların yanı sıra çözümlenmesi kişinin algı ve düşünce biçimine bağlı varoluşsal/ontolojik sorunlarla ilişkisi bulunmaktadır. Öte yandan, aile, okul, iş yeri gibi toplumsal ortamların baskı/bunalım ve karmaşa dönemlerinde intiharın bireyin başkaldırı/tepki cinsinden karşı tarafa ileteceği mesaj özelliği taşıması, toplumun intihar eğiliminde olan kişilere bilinçsiz ve umursamaz tavrı, yaşamı üzerindeki tek kontrol duygusunun intiharda yoğunlaşması, intiharı önlememizin önündeki engellerden bazılarıdır. İntiharları önlemek için ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin kolayca ulaşabileceği üniteler açılmalı, işsizlik, yoksulluk, baskı, şiddet gibi intihar eğilimlerini artırdığı tespit edilen veya düşünülen toplumsal sorunlar belirlenmeli ve çözümlenmelidir.'' 
 
Depresyon başta olmak üzere intiharla ilişkili ruhsal bozuklukların tedavisinde önemli mesafe alındığını da belirten Çapar, ''Çeşitli duygusal zorlanmalar nedeniyle intihar davranışına yönelebilen kişilerin, yerinde ve zamanında tedavi/yardım almasıyla yaşadıkları krizi intihara yönelmeden atlatabileceklerini'' ifade etti. Bu konu toplumda genellikle psikolojik kökenli gibi görülse de aslında bunun sosyal, ekonomik ve psikolojik bir çok nedeni olduğunu, bu nedenle önleyici çalışmalara daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Çapar, toplumda stresle baş etme becerisi, yaşamla başa çıkma, iletişim becerileri ve intihara meyilli olanların yakınları tarafından zamanında psikolojik desteğin sağlanması gerektiğini, belirtti.
 
Copyright © 2012 Empati Kişisel Gelişim Merkezi . Tüm Hakları Saklıdır