YGS Sınavı Test Çözme Teknikleri

Paylaş
YGS (Yüksek Öğretim Sınavı)

 

YGS SINAVI İÇİN SON TAKTİKLER:
 
 “Bana 1 problem ve 1 saat süre verilirse, sürenin 45 dakikasını 
problemi anlamaya, 10 dakikasını çözüm yolları üretmeye, 5 dakikasını 
çözmeye ayırırım.”
 
ÖSYM Test Zorluk Düzeylerini 5’e Ayırır:
 
Zorluk düzeyi    %
  
Çok kolay  %10
Kolay        %20
Normal     %40
Zor           %20
Çok zor    %10
 
   Tabloya bakıldığında, % 70 lik bir bölüm, rahatlıkla cevaplandırılabilecek sorulardan 
oluşmaktadır.
 Ancak, birçok okul birincisi geçen yıl yapılan YGS-LYS’de üniversiteye 
yerleşememistir. 
 Buna göre klasik sınav sisteminde başarılı olan adayların test tekniğini 
gelistirmedikleri taktirde asıl önemli olan üniversite sınavında başarılı olamadıklarını 
görüyoruz. 
 Bu seminerde vereceğimiz bilgiler test tekniğini kavratmaya, sizi daha hızlı ve daha 
doğru sonuçlara götürmeye yöneliktir. 
 Test tekniğini kazanmada mutlaka bilgiye ihtiyaç vardır ama aynı zamanda dikkatli 
olmak, yorum gücünü kullanmak ve hızlı olmak önemli yardımcılardır: 
BİLGİ : Öğrenme ile kazanılır. Tekrar ile pekiştirilir. Test çözme tekniğini kullanmanın 
temelini teşkil eder.
DİKKAT: Enerjinin bir nesne ya da olay üzerinde yoğunlaşmasıdır. Bilimsel araştırmalar 
dikkatin ilk birkaç dakika sonrasında toplandığını gösteriyor. O halde en iyi olduğumuz 
testten başlarsak, sınav kaygısını kontrol altına almış oluruz. Öğrenci, başarılı olacağı 
sorulardan başladığında hata yapma ihtimali azalır. Bu durumda panik ve heyecan ortadan 
kalkarak, dikkat daha hızlı toplanacaktır. Dikkat toplandıktan sonra, en fazla puan getirisi olan 
test ile devam etmek daha anlamlı olacaktır.
YORUM: Öğrenilen ve tekrar ile pekiştirilen bilgi ile ilgili düşünce geliştirme veya bilgiye 
farklı açılardan bakabilme gücünü ifade eder. YGS’de muhakeme, yorum ve kavrama 
gücünün ölçülmeye çalışıldığı unutulmamalıdır.Öncelikle soru cümlesini okuyarak ne istiyorsa altını çizin ve aklınızdan  geçirin. Sonra metin 
kısmını okuyarak soruda sizden istenen  kelimelerin altını çizin. Daha sonra  şıkları elemeye 
başlayın. 
 Her sorunun kendine göre bir mantığı vardır, test çözerken kendi mantığınızla değil, 
SORUNUN MANTIĞI ile hareket etmelisiniz. Sorulara önyargılı yaklaşma, “bu soru 
zor” veya “kolay soru” gibi tanımlamalar yorum gücünüzü düşürür. İstatistikler en 
kolay soruların en fazla yanlış yapılan sorular arasında olduğunu göstermektedir.
 Yapılan araştırmalar, ilk tahminin ikinci tahminden daha isabetli olduğunu 
göstermektedir. Açıkça yanlış olduğunu düşünmediğiniz cevaplarda, ilk işaretlediğiniz 
seçeneği değiştirmeyiniz.
 Soru kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonra cevabın düşünülmesi gerekir. Soru 
kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür. Zaman kazanmak için 
soruyu okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanıltır.
HIZ: Kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum gücüne ait problemlerin zaman kısıtlaması 
içinde çözülmesidir. Hız, test çözerken zamanı etkin bir biçimde kullanmanıza yardım eder. 
Test çözerek sınava hazırlanmak, Üniversite sınavında hızınızı arttırır.
YGS’de 1 soru için 1 dakika verilmektedir
LYS’de 1 soru için ortalama 1,5 dakika verilmektedir.
 Hızınızı belirli aralıklarla kontrol edin. Planladığınız süreyi kontrol ederek izleyin, 
örneğin her 30 soruda bir süreyi kontrol ediniz.
 Alanınızla ilgili olan testlere daha fazla dikkat ve zaman harcayın. Asıl puanı bu 
bölümlerden alacağınızı unutmayın.
 
KODLAMA KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Soruyu kitapçık üzerinde  çözmüş olmak o soruyla olan işinizin bittiği anlamına 
gelmez. 
 Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Bu bir zaman kaybı değildir. Çünkü 
Kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Bu zaman dilimi içinde bir 
soru ile olan zihinsel bağınızın koparır, bir başka soruya geçmek için zamanın 
geldiğini düşünürsünüz.  Bu bilinç dışı bir faaliyettir. Ayrıca sınavın ilerleyen 
diliminde boş bir cevap kağıdı görmek yerine dolu bir cevap kağıdı görmek kendinize 
olan güveninizi arttırır.
 Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat 
dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma 
yapmanıza yol açar. Her yıl % 0,5 adayın kaydırma hataları nedeniyle mağdur 
olduğunu unutmayınız. TURLU SORU ÇÖZME YÖNTEMİ
 Cevabı kolayca bulunabilecek soruların öncelikle çözülerek, zaman alıcı ve zor 
soruların ikinci tura bırakılmasına turlama tekniği denir.
 Yukarıda da anlatıldığı üzere, soruların %70’lik bölümü rahatlıkla cevaplandırılacak 
sorulardan oluşmaktadır. 1. turda bu %70 lik kısım çözüldükten sonra 2. tura 
geçilmelidir. 
 Zor sorular zaman kaybının yanında dikkat dağınıklığına da sebep olmaktadır, bu 
durumda zor soruları 2. tura bırakmak faydalı olacaktır.
 Turlu soru çözme tekniği, sınavdaki her soruya bakabilme şansınızı arttırır.
 Sonucunu yanlış bulduğunuz soruların  çözümünü ikinci tura bırakmalısınız. Çünkü 
bilinçaltı, daha önceki çözümünüze odaklanarak, sizi doğru çözümden uzaklaştırır.
 Karşılaştığınız zor sorularla inatlaşıp zaman kaybetmeyin, çünkü zor soruyu çözen 
değil, çok soruyu çözen kazanır.
-
    Albert EINSTEIN16 ADIMDA TEST ÇÖZME BECERİSİ
1. Bir konuyla ilgili soruları çözmeden önce o konuyu iyi öğrenmelisiniz. Soru çözerek 
de öğrenip öğrenmediğinizi kontrol etmiş olursunuz.
2. Amaç, üniversite sınavında başarılı olmak ise bu sınavların niteliğine uygun sorular 
çözmelisiniz.
3. Soruları zamanla yarışarak çözün. Çünkü gerçek sınav sadece bilginizi değil bilgi 
kullanma hızınızı da ölçmektedir. 
4. Her sorunun size sınavda sorulabileceğini düşünerek yanıtlamaya çalışın. Çözemediğiniz 
veya yanlış çözdüğünüz sorunun mutlaka doğru çözümünü öğrenin.
5. Soruyu çok fazla okuyarak zihninizi karıştırmayın.
6. Tüm sorunun değil sadece soruyu çözmenizi sağlayacak soru metninde yer alan  önemli
kelimelerin altını çizin.
7. Soru kökünü ve soru paragrafını anlamadan şıkları okumaya başlamayın. Önce size 
verilenleri ve sizden istenenleri iyi belirleyin. Bu sizin cevabı daha kısa sürede ve daha 
doğru bir şekilde bulmanızı sağlayacaktır.
8. Bütün şıkları okumadan doğru olduğuna inandığınız şıkkı işaretlemeyin. Çünkü bazı 
sorular sizden en doğru cevabı bulmanızı ister.
9. İki cevap da birbirine benziyorsa, cevap, büyük ihtimalle ikisi de değildir. İki şık 
birbirinin zıttaysa, bunlardan biri doğrudur.
10. Yanlış olduğuna kesin emin olmadıkça, ilk  tahminde bulunduğunuz cevabınızı 
değiştirmeyin
11. Doğru çözdüğünüzden emin olmadığınız soru ve sorular varsa o soruya hemen değil 
de birkaç tane soru çözdükten sonra bakın.
12. Deneme sınavlarında, yanlış çözdüğünüz sorulardan ötürü ümidinizi kaybedip 
karamsarlığa düşmeyin. Çünkü her yanlış çözdüğünüz soru doğru çözümünü öğrendiğiniz 
taktirde sizin için bir kazançtır.
13. Uzun paragraftan oluşan soruları “uzun soru zordur” yargısında bulunarak, 
okumadan geçmeyin. Paragraf sorularının en önemli özelliği  cevabının paragrafın 
içinde gizli olmasıdır.
14. Doğru cevaba daha kısa sürede ulaşmak istiyorsanız yanlış olduğuna inandığınız şıkları 
hemen eleyin. Kalan şıklar üzerine düşünün.
15. Sayısal sorularda işlemleri mutlaka kaleminizi kullanarak yapın.
16. SINAV ANINDA, SINAV SONUCUNU DÜŞÜNMEYİN! 
 
YGS'YE GİRECEK TÜM ADAYLARA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM... 
 
Metin Çapar (Aile Danıışmanı-Eğitim Koçu)            metincapar@hotmail.com -  www.empatipsikoloji@hotmail.com

 

Copyright © 2012 Empati Kişisel Gelişim Merkezi . Tüm Hakları Saklıdır