Aile ve Öğrenci Koçluğu

Paylaş
Aile ve Öğrenci Koçluğu Nedir?
 
Aile Koçluğu, ailelerin ya da yakın ilişkide bulunan çiftlerin değişimini ve gelişimini sağlamak amacıyla verilen bir kişisel gelişim sürecidir. Aile Koçluğu sürecinde bireyler, ailede yaşanan problemi kendi bakış açılarıyla ortaya koyarlar. Bu aşamada aile danışmanı, rahat ve güven verici bir ortam sağlayarak, aile bireylerinin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına, doğru bir şekilde anlamalarına, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışır.
 
Aşağıda belirtilen konularda Aile ve Eğitim Koçluğuna yönelik hizmetler verilebilinir.
 
• Aile İçi İletişim Sorunları
• Çocuklarla İlgili Sorunlar
• Evlilik Öncesi problemler
• Evlilik Süreci
• Boşanma Süreci
• Aldatma ve Aile İçi Problemler
• Hastalık, Evden Ayrılma, Kayıp ve Yas Durumlarında Yaşanan Sorunlar
• Aileye Yeni Bir Bireyin Katılmasıyla Yaşanan Sorunlar
• Ekonomik Sorunlar (İflas, İş Kaybı vb.)
• Eşlerin Ailelerinin Evliliğe Olumsuz Etkileri
• Sözlü ve/veya Fiziksel Şiddet
• Emeklilik Dönemine Uyum
 
Aile Koçluğu hizmetinden herkes yaralanabilir. Halk arasındaki bazı görüşlerin aksine psikolojik destek ve hizmet almak için psikolojik rahatsızlıkların olması gerekmez. Tam tersine psikolojik rahatsızlıklar ve ruhsal bozukluklar Aile Koçluğunun değil Psikiyatri ve Klinik Psikoloji bilimlerinin alanına girer. Aile ve Öğrenci Koçluğu sağlıklı bireylere uygulanır, teşhis ve tedavi amaçlı değildir, teşhis ve tedavi sağlık görevlilerinin işidir. Koçluğun her türlüsü kişisel gelişim alanının içinde yer alır.
 

 

Copyright © 2012 Empati Kişisel Gelişim Merkezi . Tüm Hakları Saklıdır